­

Aanmelden
Cliënten kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met één van de jeugdpsychologen op deze website. De wachttijd kan per per praktijk verschillen, maar is over het algemeen kort. 

 

Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ
Vanaf 2014 wordt er binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ. Binnen de Basis GGZ wordt de voormalige eerstelijnspsychologische zorg behandeld: de behandeling van lichte tot matige problematiek. De behandeling binnen de Basis GGZ is verdeeld is drie productgroepen: kortdurend, middellang en intensief. Binnen de Specialistische GGZ worden meer complexe klachten behandeld.

 

Vergoeding
De kosten van de hulpverlening worden vanaf 1 januari 2015 vergoed door de gemeente, mits de zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met de gemeente waar uw kind volgens de burgerlijke stand woont en ingeschreven is. Een verwijzing / indicatie voor Basis GGZ, dan wel Specialistische GGZ is een vereiste.

­