­

In de aanloop naar de transitie van de jeugdzorg, besloten wij om intensief samen te gaan werken onder de naam Jeugdpsycholoog&co (Collectief van Jeugpsychologen). Onze praktijken bieden psychologische zorg aan kinderen, jeugdigen en hun gezinnen; zijn kleinschalig en staan garant voor kwalitatief goede zorg (BIG-geregistreerd).

 

Veranderingen Jeugdzorg
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijke voor alle zorg voor jeugd. Voor een verwijzing naar de jeugd GGZ is een verwijzing / indicatiestelling van een huisarts of medisch specialist dan wel Centrum voor Jeugd en Gezin nodig. 

De kosten van de hulpverlening worden vanaf 1 januari 2015 vergoed door de gemeente, mits de zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met de gemeente waar uw kind volgens de burgerlijke stand woont en ingeschreven is. Een verwijzing / indicatie voor Basis GGZ, dan wel Specialistische GGZ is een vereiste.

 

Missie
We richten ons op het bevorderen van een gezonde psychische ontwikkeling van het kind, in een gezinsklimaat dat recht doet aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind, met aandacht voor eigenheid van het kind en zijn opvoeders, in een veilige omgeving. Ons uitgangspunt is het realiseren van continuïteit, flexibiliteit, kostenbewuste, duurzame zorg en expertise, die zo veel mogelijk zwaardere zorgvormen voorkomt of verkort.

 

Visie
Wij bieden psychologische hulp, dichtbij het kind en gezin, die aansluit bij de mogelijkheden en krachten. Wij zijn werkzaam in de regio Zutphen, Lochem en Apeldoorn en kennen de directe leefomgeving, waardoor wij snel en effectief samenwerken met het netwerk van het gezin, de scholen en de lokale zorgaanbieders. Vanuit onze expertise zetten we passende, wetenschappelijk bewezen interventies in, met als doel de zelfredzaamheid en participatie van het kind en het gezin in de samenleving te versterken.

­