Wie zijn Jeugdpsycholoog&co?

7 praktijken voor vrijgevestigde jeugdpsychologen gevestigd in Zutphen, Lochem, Eefde en Brummen.

Jeugdpraktijk Pit, Psychologische hulp voor kind en gezin, Zutphen
Praktijkhouder: mevr. J.(Jeltje) Jelles, GZ psycholoog, Psycholoog NIP, EMDR practitioner VEN
Doelgroep:  kinderen, jongeren (4-18 jaar) en hun ouders/verzorgers uit Zutphen, Brummen, Lochem, Voorst en Apeldoorn.
Specialismen: behandeling van angst- en stemmingproblemen, prikkelgevoeligheid, emotie-regulatie, trauma`s, waaronder seksueel misbruik, aandachts- en concentratieproblemen, zelfbeeldproblematiek, ouder-kind-relatieproblemen, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperktin  Met behulp van: cognitieve gedragstherapie, EMDR, speltherapie beeldcommunicatie, ouderbegeleiding, systeemtherapie en ambulante pedagogischethuisbegeleiding. 
Aanbod:  Basis GGZ en deels Specialistische GGZ. Er wordt gewerkt met bewezen effectieve interventies uit de jeugd GGZ, met aandacht voor de eigenheid van het kind en het gezin.
Adres: Zaadmarkt 84a, 7201 KM, Zutphen, tel 06-45696120 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website: www.jeugdpraktijkpit.nl

Praktijk voor Psychologische en Pedagogische Hulpverlening Eefde (Praktijk Eefde)
Praktijkhouder: mevr. J. (Joke) Smit, GZ psycholoog, orthopedagoog-generalist NVO, Cognitief gedragstherapeut VGCT, EMDR therapeut VEN en mevr. E (Ellen) Dijkman, GZ psycholoog, ontwikkelingspsycholoog NIP, EMDR therapeut VEN.
Doelgroep: kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassen
Specialismen: angst, dwang en paniekstoornissen, Trauma- gerelateerde problematiek ,Stemmingsstoornissen en Zelfbeeldproblemen, Eetproblemen, Somatisch gerelateerde problematiek, waaronder SOLK, jonge kinderen (0-6 jaar)
Rouwverwerking. Ouder-kindrelatieproblemen en Opvoedingsondersteuning ouders.
Aanbod:  psychologische diagnostiek ,Cognitieve Gedragstherapie, speltherapie, EMDR , Mindfulness en ACT, behandeling SOLK en Brede Zorg Dichtbij voor jonge kinderen (0-4 jaar) binnen zorglijnen Zorgsamen.
Adres: Rustoordlaan 10, 7211AX Eefde. Telefoon: 0575-510159. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Website: www.praktijkeefde.nl

PeP Kinder & Jeugdpsychologen, Zutphen
Doelgroep: kinderen en jongeren en hun ouders, scholen.
Praktijkhouders: Mevr. S.(Sjoukje) Delfsma GZ psycholoog, neuropsycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP.
Specialismen:  diagnostiek van leer- en ontwikkelingsproblematiek, zowel intelligentie, neuropsychologisch onderzoek, onderzoek naar leerproblemen en sociaal-emotioneel onderzoek. Daarnaast behandeling van angst- en dwang, ADHD, trauma gerelateerde problematiek, zelfbeeldproblematiek,  sociaal- emotionele problemen, somatisch gerelateerde problematiek waaronder SOLK en niet aangeboren hersenletsel (NAH).                                                                       
Aanbod: Basis GGZ en Specialistische GGZ, uitgebreide diagnostiek en behandeling waaronder EMDR behandeling, cognitieve therapie, gespecialiseerde groepstherapie voor kinderen met sociale problemen, psycho educatie bij ontwikkelingsstoornissen, speltherapie en symbooldrama, ouderbegeleiding, onderwijs- en schooladviezen waaronder intelligentieonderzoek.                                                                                    
Adres: Piet Heinstraat 11, 7204 JN Zutphen. Tel: 0575-743518. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.pepzutphen.nl     

Praktijk voor Kind en Gezin, Lochem
Praktijkhouder: mevr. K.C. (Carolien) Haselhoff, (Kind- en Jeugd) Psychotherapeut, orthopedagoog en EMDR therapeut VEN.
Doelgroep: kinderen, jongeren en jongvolwassen
Specialismen: onderzoek, diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen, zelfbeeldproblematiek, ADHD, ASS, gedragsproblemen, trauma gerelateerde problematiek, rouwverwerking, ouder-kind relatieproblemen en leerproblemen.
Aanbod: Basis GGZ en Specialistische GGZ, onderzoek en diagnostiek, individuele psychotherapie, groepstraining, ouder- en gezinsbegeleiding.
Adres: Markt 2, 7241 AA Lochem, tel. 06-10073601.
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.praktijkkindengezin.nl

Praktijk ZEO, Zutphen
Praktijkhouder: mevr. I.E.(Inge) Kraay, GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP.
Doelgroep: kinderen, jongeren (4-18 jaar) en hun ouders/verzorgers uit Zutphen, Brummen, Lochem, Voorst en Apeldoorn.
Specialismen: Passend Onderwijs, school- en leerproblematiek, executieve functies (EF`s), diagnostiek en behandeling van angst-  en stemmingsstoornissen, AD(H)D, ASS, zelfbeeldproblematiek, gedragsproblemen,  sociaal- emotionele problemen, rouwverwerking, ouder-kind relatieproblemen, opvoedingsondersteuning ouders.                                                                  
Aanbod: Basis GGZ, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, Alles Kidzz, IQ-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, schoolobservatie, psycho-educatie, ouder- en gezinsbegeleiding, groepstherapieën Sociale Vaardigheden (SOVA) en deelname aan ondersteuningsteams (OT’s) op school.
Adres: Zaadmarkt 84a, 7201 KM Zutphen, tel. 06-51153107 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website: www.praktijkzeo.nl

Orthopedagogische Praktijk Samen Verder, Zutphen
Praktijkhouder: mevr. I.B.J. (Ingrid) Peters, Orthopedagoog Generalist NVO, Gz-psycholoog
Doelgroep: Kinderen en jongeren (0-18 jaar) en hun ouders/verzorgers uit Zutphen, Brummen, Voorst, Lochem en Apeldoorn
Specialismen: behandeling van en begeleiding bij (echt)scheiding en uit elkaar gaan (w.o. maken van ouderschapsplannen, begeleiding bij omgang, omgaan met de scheiding), hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, hechting, ontwikkelingsproblematieken, opvoedingsproblematiek, diagnostiek m.b.t. intelligentie, persoonlijkheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, opvoedingscapaciteiten, en interactieobservaties en systemisch werken met Een Taal in Beeld (poppetjesmethodiek).
Aanbod: Basis GGZ, cognitief therapeutische methodes, oplossingsgericht werken, Een Taal in Beeld.
Adres: Zaadmarkt 84a, 7201 KM Zutphen, tel 06-42586090 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. wesite www.praktijksamenverder.nl

 

Jeugdpraktijk Wijzer, Psychologische hulp voor kind & gezin

Praktijkhouder: Mevrouw J. (Johanna) Kleermaker MSc., GZ-psycholoog, Psycholoog NIP

Doelgroep: kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers en scholen uit Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst en Apeldoorn

Specialismen: angst- en stemmingsproblemen, aandachts- en concentratieproblemen, ASS, zelfbeeldproblematiek, sociale problemen, leer- en ontwikkelingsproblematiek, trauma- en stress, prikkelgevoeligheid, ouder-kindrelatieproblemen, rouw, solk. Passend onderwijs.

Aanbod: basis GGZ en specialistische GGZ, gericht op het kind, het gezin en indien mogelijk en gewenst de school. Behandeling zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossings- en competentiegericht werken, zelfbeeldtraining COMET, mindfulness, ouderbegeleiding. Uitgebreide diagnostiek naar leer- en ontwikkelingsproblematiek, intelligentie, executief functioneren (neuropsychologisch onderzoek), persoonlijkheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. De richtlijnen van het NJI worden als uitgangspunt gebruikt.

Adres: Zaadmarkt 84A, 7201 KM Zutphen. Tel.: 06-28871757. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Website: www.jeugdpraktwijzer.nl