Wie zijn Jeugdpsycholoog&co?

Vijf praktijken voor vrijgevestigde jeugdpsychologen gevestigd in Zutphen, Lochem, Eefde en Brummen.

 

Jeugdpraktijk Pit, Psychologische hulp voor kind en gezin, Zutphen
Praktijkhouder: mevr. J.(Jeltje) Jelles, GZ psycholoog, Psycholoog NIP, EMDR practitioner
Doelgroep:  kinderen, jongeren (4-18 jaar) en hun ouders/verzorgers uit Zutphen, Brummen, Lochem, Voorst en Apeldoorn.
Specialismen: behandeling van angst, stemming, prikkelgevoeligheid, emotie-regulatie, trauma`s, waaronder seksueel misbruik, aandachts- en concentratieproblemen al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Met behulp van: cognitieve gedragstherapie, EMDR, speltherapie beeldcommunicatie, Theraplay en ouderbegeleiding.
Aanbod:  Basis GGZ. Er wordt gewerkt met bewezen effectieve interventies uit de jeugd GGZ, met aandacht voor de eigenheid van het kind en het gezin.
Adres: Zaadmarkt 84a, 7201 KM, Zutphen, tel 06-45696120 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website: www.jeugdpraktijkpit.nl

Praktijk voor Psychologische en Pedagogische Hulpverlening Eefde (Praktijk Eefde)
Praktijkhouder: mevr. J. (Joke) Smit, GZ psycholoog, orthopedagoog-generalist NVO, Cognitief gedragstherapeut VGCT, EMDR therapeut.
Doelgroep: kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassen
Specialismen: angst, dwang en paniekstoornissen, Trauma- gerelateerde problematiek ,Stemmingsstoornissen en Zelfbeeldproblemen, Eetproblemen, Somatisch gerelateerde problematiek, waaronder SOLK, jonge kinderen (0-6 jaar)
Rouwverwerking. Ouder-kindrelatieproblemen en Opvoedingsondersteuning ouders.
Aanbod:  psychologische diagnostiek ,Cognitieve Gedragstherapie, speltherapie, EMDR , Mindfulness en ACT, behandeling SOLK en Brede Zorg Dichtbij voor jonge kinderen (0-4 jaar) binnen zorglijnen Zorgsamen.
Adres: Rustoordlaan 10, 7211AX Eefde. Telefoon: 0575-510159. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Website: www.praktijkeefde.nl

PeP Kinder & Jeugdpsychologen, Brummen
Doelgroep: kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers
Praktijkhouders: mevr. M.( Marijke). A. Spits-Meeuwes GZ psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog. Mevr. S.(Sjoukje) Delfsma GZ psycholoog, neuropsycholoog
Specialismen:  diagnostiek – en behandeling van angst, dwang- en stemmingsstoornissen, ADHD, ASS,  trauma gerelateerde problematiek, zelfbeeldproblematiek,  gedragsproblemen,  sociaal- emotionele problemen, eetproblemen, hechtingsproblematiek, adoptie nazorg, rouwverwerking,  ouder-kind relatieproblemen, school- leerproblematiek, opvoedingsondersteuning ouders, somatisch gerelateerde problematiek waaronder SOLK en niet aangeboren hersenletsel (NAH).                                                                       
Aanbod: Basis GGZ en Specialistische GGZ, uitgebreide diagnostiek en behandeling waaronder EMDR behandeling, cognitieve therapie, gespecialiseerde groepstherapie voor kinderen met sociale problemen, psycho educatie bij ontwikkelingsstoornissen, speltherapie en symbooldrama, ouderbegeleiding, onderwijs- en schooladviezen waaronder intelligentieonderzoek.                                                                                    
Adres: Zutphensetraat 12, 6971EM Brummen. Tel: 0575-561271. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.pepbrummen.nl     

Praktijk voor Kind en Gezin, paramedisch centrum de Brug, Lochem
Praktijkhouder: mevr. K.C. (Carolien) Haselhoff, psychotherapeut Kind en Jeugd, orthopedagoog.
Doelgroep: kinderen, jongeren en jongvolwassen
Specialismen: angst- en stemmingsstoornissen, ADHD, ASS, gedragsproblemen, trauma gerelateerde problematiek, rouwverwerking, ouder-kind relatieproblemen en leerproblemen.
Aanbod: Basis GGZ en Specialistische GGZ, onderzoek en diagnostiek, individuele psychotherapie, groepstraining, ouder- en gezinsbegeleiding.
Adres: Leichelweg 2, 7241 CV Lochem, tel. 0573-459556 / 06-10073601.
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.praktijkkindengezin.nl

Praktijk ZEO, Brummen
Praktijkhouder: mevr. I.E.(Inge) Kraay, GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP.
Doelgroep: kinderen, jongeren (4-18 jaar) en hun ouders/verzorgers uit Zutphen, Brummen, Lochem, Voorst en Apeldoorn.
Specialismen: school- en leerproblematiek, diagnostiek en behandeling van angst-  en stemmingsstoornissen, ADHD, ASS, zelfbeeldproblematiek, gedragsproblemen,  sociaal- emotionele problemen, rouwverwerking, ouder-kind relatieproblemen, opvoedingsondersteuning ouders.                                                                  
Aanbod: Basis GGZ, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, individuele behandelingen, ouder en gezinsbegeleiding. Psycho-educatie bij ontwikkelingsstoornissen, onderwijs- en schooladviezen. IQ-onderzoeken en observaties op school.
Adres: Zutphensestraat 93, 6971 EJ Brummen, tel. 06-51153107 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website: www.praktijkzeo.nl