­

Wie zijn Jeugdpsycholoog&co?

7 praktijken voor vrijgevestigde jeugdpsychologen gevestigd in Zutphen, Lochem, Eefde en Brummen.

Jeugdpraktijk Pit, Psychologische hulp voor kind en gezin, Zutphen
Praktijkhouder: mevr. J.(Jeltje) Jelles, GZ psycholoog, Psycholoog NIP, EMDR practitioner
Doelgroep:  kinderen, jongeren (4-18 jaar) en hun ouders/verzorgers uit Zutphen, Brummen, Lochem, Voorst en Apeldoorn.
Specialismen: behandeling van angst, stemming, prikkelgevoeligheid, emotie-regulatie, trauma`s, waaronder seksueel misbruik, aandachts- en concentratieproblemen al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Met behulp van: cognitieve gedragstherapie, EMDR, speltherapie beeldcommunicatie, Theraplay en ouderbegeleiding.
Aanbod:  Basis GGZ. Er wordt gewerkt met bewezen effectieve interventies uit de jeugd GGZ, met aandacht voor de eigenheid van het kind en het gezin.
Adres: Zaadmarkt 84a, 7201 KM, Zutphen, tel 06-45696120 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website: www.jeugdpraktijkpit.nl

Praktijk voor Psychologische en Pedagogische Hulpverlening Eefde (Praktijk Eefde)
Praktijkhouder: mevr. J. (Joke) Smit, GZ psycholoog, orthopedagoog-generalist NVO, Cognitief gedragstherapeut VGCT, EMDR therapeut.
Doelgroep: kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassen
Specialismen: angst, dwang en paniekstoornissen, Trauma- gerelateerde problematiek ,Stemmingsstoornissen en Zelfbeeldproblemen, Eetproblemen, Somatisch gerelateerde problematiek, waaronder SOLK, jonge kinderen (0-6 jaar)
Rouwverwerking. Ouder-kindrelatieproblemen en Opvoedingsondersteuning ouders.
Aanbod:  psychologische diagnostiek ,Cognitieve Gedragstherapie, speltherapie, EMDR , Mindfulness en ACT, behandeling SOLK en Brede Zorg Dichtbij voor jonge kinderen (0-4 jaar) binnen zorglijnen Zorgsamen.
Adres: Rustoordlaan 10, 7211AX Eefde. Telefoon: 0575-510159. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Website: www.praktijkeefde.nl

PeP Kinder & Jeugdpsychologen, Brummen
Doelgroep: kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers
Praktijkhouders: mevr. M.( Marijke). A. Spits-Meeuwes GZ psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog. Mevr. S.(Sjoukje) Delfsma GZ psycholoog, neuropsycholoog
Specialismen:  diagnostiek – en behandeling van angst, dwang- en stemmingsstoornissen, ADHD, ASS,  trauma gerelateerde problematiek, zelfbeeldproblematiek,  gedragsproblemen,  sociaal- emotionele problemen, eetproblemen, hechtingsproblematiek, adoptie nazorg, rouwverwerking,  ouder-kind relatieproblemen, school- leerproblematiek, opvoedingsondersteuning ouders, somatisch gerelateerde problematiek waaronder SOLK en niet aangeboren hersenletsel (NAH).                                                                       
Aanbod: Basis GGZ en Specialistische GGZ, uitgebreide diagnostiek en behandeling waaronder EMDR behandeling, cognitieve therapie, gespecialiseerde groepstherapie voor kinderen met sociale problemen, psycho educatie bij ontwikkelingsstoornissen, speltherapie en symbooldrama, ouderbegeleiding, onderwijs- en schooladviezen waaronder intelligentieonderzoek.                                                                                    
Adres: Zutphensetraat 12, 6971EM Brummen. Tel: 0575-561271. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.pepbrummen.nl     

Praktijk voor Kind en Gezin, Lochem
Praktijkhouder: mevr. K.C. (Carolien) Haselhoff, psychotherapeut Kind en Jeugd, orthopedagoog.
Doelgroep: kinderen, jongeren en jongvolwassen
Specialismen: angst- en stemmingsstoornissen, ADHD, ASS, gedragsproblemen, trauma gerelateerde problematiek, rouwverwerking, ouder-kind relatieproblemen en leerproblemen.
Aanbod: Basis GGZ en Specialistische GGZ, onderzoek en diagnostiek, individuele psychotherapie, groepstraining, ouder- en gezinsbegeleiding.
Adres: Markt 2, 7241 AA Lochem, tel. 06-10073601.
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.praktijkkindengezin.nl

Praktijk ZEO, Brummen
Praktijkhouder: mevr. I.E.(Inge) Kraay, GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP.
Doelgroep: kinderen, jongeren (4-18 jaar) en hun ouders/verzorgers uit Zutphen, Brummen, Lochem, Voorst en Apeldoorn.
Specialismen: Passend Onderwijs, school- en leerproblematiek, executieve functies, diagnostiek en behandeling van angst-  en stemmingsstoornissen, AD(H)D, ASS, zelfbeeldproblematiek, gedragsproblemen,  sociaal- emotionele problemen, rouwverwerking, ouder-kind relatieproblemen, opvoedingsondersteuning ouders.                                                                  
Aanbod: Basis GGZ, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, individuele behandelingen, Alles Kidzz, IQ-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, schoolobservatie, psycho-educatie, ouder en gezinsbegeleiding, groepstherapieën Sociale Vaardigheden (SOVA) en deelname aan ondersteuningsteams (OT’s) op school.
Adres: Zutphensestraat 93, 6971 EJ Brummen, tel. 06-51153107 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website: www.praktijkzeo.nl

Orthopedagogische Praktijk Samen Verder, Zutphen
Praktijkhouder: mevr. I.B.J. (Ingrid) Peters, Orthopedagoog Generalist NVO, Gz-psycholoog
Doelgroep: Kinderen en jongeren (0-18 jaar) en hun ouders/verzorgers uit Zutphen, Brummen, Voorst, Lochem en Apeldoorn
Specialismen: behandeling van en begeleiding bij (echt)scheiding en uit elkaar gaan (w.o. maken van ouderschapsplannen, begeleiding bij omgang, omgaan met de scheiding), hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, hechting, ontwikkelingsproblematieken, opvoedingsproblematiek, diagnostiek m.b.t. intelligentie, persoonlijkheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, opvoedingscapaciteiten, en interactieobservaties en systemisch werken met Een Taal in Beeld (poppetjesmethodiek).
Aanbod: Basis GGZ, cognitief therapeutische methodes, oplossingsgericht werken, Een Taal in Beeld.
Adres: Zaadmarkt 84a, 7201 KM Zutphen, tel 06-42586090 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. wesite www.praktijksamenverder.nl

 

­