PeP Kinder & Jeugdpsychologen, Zutphen
Doelgroep: kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers, scholen uit de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst en Apeldoorn.
Praktijkhouders: Mevr. S.(Sjoukje) Delfsma GZ psycholoog, neuropsycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP.
Specialismen: leer- en ontwikkelingsproblemen, angst- en dwang, ADHD, traumagerelateerde problemen, zelfbeeldproblemen,  sociaal-emotionele problemen, psychosomatische problemen waaronder SOLK en niet aangeboren hersenletsel.                                                                
Aanbod: basis GGZ en specialistische GGZ, diagnostiek en behandeling waaronder EMDR-behandeling, cognitieve gedragstherapie, groepsbehandeling gericht op sociale vaardigheden, psycho-educatie, speltherapie en symbooldrama, ouderbegeleiding, onderwijs- en schooladviezen.                                                                                    
Adres: Piet Heinstraat 11, 7204 JN Zutphen. Tel: 0575-743518. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.pepzutphen.nl