JEUDPSYCHOLOOG&CO 

OPLOSSINGSGERICHT  SAMEN   VERSTERKEND

 

Soms loop je als kind, jongere of loopt u als ouder ergens tegenaan waar je zelf niet meer uitkomt. Dan ga je op zoek naar passende hulp.

Bij Jeugdpsycholoog&Co kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn en wat de juiste plek is. Onze praktijken bevinden zich in gemeentes Zutphen en Lochem. We kennen de omgeving goed, werken nauw samen elkaar en met scholen, huisartsen en lokale aanbieders. We hebben ook contracten met omliggende gemeentes. Bij de informatie over onze praktijken zie je (of ziet u) met welke gemeentes we contracten hebben afgesloten.

    

Wilt u aanmelden of wilt u overleggen over een aanmelding?

Heeft u een vraag of wilt u advies over een aanmelding, dan kunt u ons telefonisch of per mail benaderen. Wij denken graag met u mee.
U vindt onze contactgegevens bij onze praktijkinformatie.

  

Actualiteit

Binnen een aantal gemeenten, waaronder Zutphen en Apeldoorn zijn er butgetplafonds vastgesteld. Dit houdt in, dat een zorgaanbieder een bedrag krijgt toegewezen per kalenderjaar. Dit bedrag is leidend voor hoeveel zorg geleverd mag worden. Concreet kan dit voor u betekenen dat een praktijk bij aanmelding geen butget meer heeft en pas in het volgend kalenderjaar weer ruimte heeft voor aanmelding van die gemeenten. Wij adviseren u dan om samen met de jeugdconsulent / verwijzer van de gemeenten te kijken naar een praktijk die nog wel ruimte binnen het butget heeft. 

Zolang het coronavirus nog actueel is, kiezen wij ervoor om de landelijke maatregelen vanuit het RIVM en de overheid te volgen.
Het uitgangspunt is dat cliëntafspraken doorgaan. We houden ons aan de richtlijnen omtrent hygiëne en preventie.
U kunt voor de specifieke afspraken hieromtrent terecht bij de individuele praktijken.